O firmie

 

Firma Aquametr s.c. powstała w 2007 roku w Poznaniu. Jesteśmy Spółką Cywilną, którą tworzą wspólnicy Bartosz Owczarczak i Michał Krzyżanowski. Świadczymy szeroki wachlarz usług w dziedzinie hydrogeologii  (szczególnie dokumentowanie studni głębinowych), geologii, geotechniki oraz ochrony środowiska. Zajmujemy się kompleksową obsługą Klientów od etapu wstępnej koncepcji przez wykonawstwo po uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych z wykonaniem danej inwestycji (np. budowa studni głębinowych, kopalnie kruszywa-żwirownie). Prowadzimy sprawy Inwestora w wydziałach ochrony środowiska urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich. Pozwalają nam na to wiedza i doświadczenie oraz 15-letnia praktyka zdobyta w znanych poznańskich firmach hydrogeologicznych i urzędach, w których wcześniej procowaliśmy. Do wykonywania naszego zawodu posiadamy niezbędne kwalifikacje, które są poparte posiadanymi uprawnieniami hydrogeologicznymi. Z naszych usług korzystają Gminy, Zakłady Komunalne i Wodociągi, które realizują zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę, przedsiębiorstwa, rolnicy, użytkownicy obiektów sportowych oraz osoby prywatne korzystające ze zwykłego korzystania z wód.

 

Aquametr s.c. Bartosz Owczarczak, Michał Krzyżanowski

62-030 Luboń,

ul.Wojska Polskiego 5A

Bartosz Owczarczak 501 101 601

Michał Krzyżanowski 507 065 300