Operaty wodnoprawne

Opracowujemy operaty wodnoprawne na:

  • Pobór wód podziemnych ze studni głębinowych

  • Pobór wód powierzchniowych (rzeki, jeziora, stawy)

  • Odprowadzenie ścieków:

- deszczowych

- sanitarnych (oczyszczalnie ścieków, wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody)

- przemysłowych

  • Na wykonanie urządzeń wodnych np.: (studnie głębinowe, stawy retencyjne i hodowlane, pomosty itp.)

Prowadzimy kompleksową obsługę klienta polegającą na reprezentowaniu wnioskodawcy przed właściwymi urzędami (Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie) aż do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Operaty wodnoprawne sporządzamy w oparciu o Ustawę Prawo Wodne, które reguluje formę opisową i graficzną opracowania.

 

Aquametr s.c. Bartosz Owczarczak, Michał Krzyżanowski

62-030 Luboń,

ul.Wojska Polskiego 5A

Bartosz Owczarczak 501 101 601

Michał Krzyżanowski 507 065 300