Studnie niezupełne

Studnia ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości lub niecałą miąższość strefy nasycenia, dla której → stopień ujęcia warstwy α < 0,95 , tj. długość części roboczej filtru l jest mniejsza niż miąższość warstwy wodonośnej (m lub h0). S.n. może być studnią niedogłębioną (wiszącą) lub studnią dogłębioną, w zależności czy filtr właściwy dochodzi do spągu warstwy wodonośnej czy nie

 

Aquametr s.c. Bartosz Owczarczak, Michał Krzyżanowski

62-030 Luboń,

ul.Wojska Polskiego 5A

Michał Krzyżanowski 507 065 300

Bartosz Owczarczak 501 101 601