Studnie zupełne

Studnia ujmująca warstwę wodonośną na całej jej miąższości lub całą miąższość strefy nasyconej, dla której → stopień ujęcia warstwy α = 1, tj. długość części roboczej filtru l jest równa miąższości warstwy (l=m lub l= h0). S.z. jest zawsze studnią dogłębioną, gdyż ujmuje spągowe partie warstwy wodonośnej

 

Aquametr s.c. Bartosz Owczarczak, Michał Krzyżanowski

62-030 Luboń,

ul.Wojska Polskiego 5A

Bartosz Owczarczak 501 101 601

Michał Krzyżanowski 507 065 300