Aquametr - Studnie

 

Studnia - najczęściej pionowe ujęcie wód podziemnych: wyrobisko, otwór wiercony lub kopany sięgający z powierzchni do poziomu wodonośnego i przystosowany za pomocą urządzeń technicznych (obudowa, naczynie, kołowrót, pompa, rurociąg) do trwałego poboru lub chłonięcia wody.

Studnie dzieli się na płytkie (do 30,0 m) oraz głębokie, pod względem hydrodynamicznym rozróżnia się studnie zupełne (dogłębione) i niezupełne (niedogłębione-wiszące) oraz studnie artezyjskie.

Ze względu na sposób wykonania i konstrukcję wyróżnia się studnie kopane, szybowe, wiercone, z obudową, bez obudowy, filtrowe i bezfiltrowe.
Przeznaczenie studni wymaga ich podziału na: eksploatacyjne, odwodnieniowe, chłonne oraz obserwacyjne.

 

Aquametr s.c. Bartosz Owczarczak, Michał Krzyżanowski

62-030 Luboń,

ul.Wojska Polskiego 5A

Bartosz Owczarczak 501 101 601

Michał Krzyżanowski 507 065 300