Zakres Usług

  1. Hydrogeologia: projekty prac geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne, operaty wodnoprawne, nadzory hydrogeologiczne (inwestorskie i inne) – w związku z budową studni głebinowych (ujęć wód podziemnych), monitoringiem składowisk odpadów, odwodnieniami budowlanymi itp.

  2. Geologia złożowa: koncesje na poszukiwanie złóż, dokumentacje złożowe oraz koncesje na wydobycie (kopalnie kruszyw-żwirowni, torfu), dokumentacje rekultywacyjne.

  3. Geotechnika: wiercenia otworów geotechnicznych do 5,0 m, opinie geotechniczne np. pod budowę kanalizacji sanitarnych

  4. Ochrona środowiska: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

  5. Operaty wodnoprawne: dokumentem, na podstawie którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne.