Uprawnienia

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje

Michał Krzyżanowski uzyskał świadectwo 30 kwietnia 1999 roku, uprawniające do  wykonywania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V

mgr Bartosz Owczarczak otrzymał świadectwo  24 czerwca 2005 roku, uprawniające do  wykonywania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V